LSMCVA pirmininkė, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė Natalja Kimso

 

Lietuvos Respublikos Seime tęsiami susitikimai su įvairių švietimo asociacijų, tėvų, mokinių, profesinių sąjungų ir kt. suinteresuotų pusių atstovais vadovų kadencijų klausimais. Balandžio 5 d. LSMCVA pirmininkė, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė Natalja Kimso dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto inicijuotame susitikime. Buvo tęsiamas Švietimo įstatymo Nr. I-1489 48, 59 ir 60 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51 ir 591 straipsniais įstatymo projekto svarstymas. Projektą pristatė Respublikos Prezidentės patarėja Saulė Mačiukaitė-Žvinienė.

Susitikimo dalyviai teikė įvairius siūlymus, vieni pritarė vadovų kadencijoms, kiti abejojo, ar penkerių metų kadencija yra tikslinga švietimo įstaigose, ypač ilgosiose gimnazijose, kur rezultatas gali būti matuojamas tik po 12 metų. Kalbėta apie tai, kad ugdymo procesas iš esmės priklauso nuo mokytojų profesionalumo, jų noro dirbti naujoviškai, siekti rezultatų ir motyvuoti mokinį. Išsakyta ir nuomonė, kad kadencijas reikia įvesti ne tik švietimo įstaigų vadovams, bet ir mokytojams. Buvo išsakyti ir nuogąstavimai dėl patyrusių ir gerai dirbančių vadovų, kaip po įstatymo priėmimo jų neprarasti ir švietime nepatirti dar didesnių nuostolių.

Pagrindinės mūsų asociacijos nuostatos mokyklų vadovų kadencijos klausimais:

  1. Pritariame vadovų kadencijoms;
  2. Siūlome neriboti kadencijų skaičiaus ir suteikti teisę vadovams patiems rinktis kadencijų skaičių, jeigu veiklos vertinimas buvo pozityvus, t. y. neriboti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 48 str. įtvirtintos žmogaus teisės pasirinkti darbą;
  3. Nesutinkame, kad įstatymas būtų interpretuojamas. Keičiamo Švietimo įstatymo nuostatos negali būti taikomos atgaline data, įstatymas reglamentuoja santykius, kurie atsiranda tik jį paskelbus. Todėl vadovams, šiuo metu dirbantiems pagal neterminuotas sutartis, kadencijos turi būti pradėtos taikyti tik nuo įstatymo įsigaliojimo datos;
  4. 4. Konstatuojame lygybę prieš įstatymą. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. pažymi, kad įstatymui visi žmonės yra lygūs, o Prezidentūros aiškinamajame rašte  pateikta skirtinga direktorių atleidimo skaičiavimo metodika teisiškai nepagrįsta ir diskriminuojanti vyresnio amžiaus vadovus.

Pasiūlymai buvo pateikti Lietuvos Respublikos Prezidentūrai ir Seimo Švietimo ir mokslo komitetui.