LSMCVA pirmininkė Natalja Kimso

2017 m. sausio 25 d. LR Seime vyko Lietuvos 14-os švietimo institucijų vadovų asociacijų inicijuota sueiga, kurioje švietimo įstaigų vadovų asociacijų tarybų nariai bei kviestiniai svečiai iš LR Seimo, LR ŠMM, profesinių sąjungų ir tėvų forumo susirinko aptarti LR Prezidentės D. Grybauskaitės užregistruotas Švietimo įstatymo pataisas. Tai siūlymas įteisinti visų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų 5-erių metų kadencijas. Diskusijos dalyviai pritarė, jog pokyčiai švietimo valdymo srityje reikalingi, tačiau dalyvių nuomonės išsiskyrė dėl pateiktų tikslų, formų bei įgyvendinimo priemonių. Sueigos dalyviai aptarė Švietimo įstatymo pateiktas pataisas, svarstė valdymo efektyvumo ir skaidrumo klausimus. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė R. Mečkauskienė išreiškė nuomonę, kad vadovų kadencijos klausimas turi būti plačiai diskutuojamas remiantis tyrimais ir statistiniais duomenimis. Seimo narys V. Simulikas įžvelgė šiose pataisose teisinių pažeidimų ir neatitikimų Europos Žmogaus teisių konvencijai, išsakydamas nuomonę, kad įstatymas ir teisė atgal neveikia, kad kiekvieno asmens teisėti lūkesčiai tai mūsų šalies konstitucinė norma.
Sueigos pabaigoje 14 asociacijų vadovai pasirašė kreipimąsi, kuriame išdėstyti siūlymai dėl pateikiamų pataisų.