Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro skyriaus neformaliojo švietimo,
veiklos stebėsenos ir pagalbos skyriaus vedėja Birutė Kubilinskienė

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras kviečia dalyvauti šalies konkurse „Kuriu, vadinasi, esu“

Vilniaus suaugusiųjų mokymo tęsia 2014 m. pradėtą šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursą „Kuriu, vadinasi, esu“. Konkurso tikslas – skatinti kultūros vertybių pažinimą bei jų kūrybišką įprasminimą, skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją bei mažinti socialinę atskirtį.

Kiekvienais metais skelbiama nauja tema. 2014 m. konkurso tema buvo „O greit slenką laikai“, skirta lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms ir Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro 20-mečiui, 2015 m. tema – „Atradimai“, skirta XX a. lietuvių poeto Henriko Radausko 105-osioms gimimo metinėms, 2016 m. – „Kukučio lūpomis sakoma tiesa”, skirta XX a. – XXI a. poeto, eseisto, vertėjo, visuomenės veikėjo, tautosakos tyrinėtojo, publicisto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Marcelijaus Martinaičio 80-osioms gimimo metinėms.

2017 metų Konkurso tema „Kaip atšviežinti prarastą gyvenimo skonį?“ .

Konkursas skirtas kalbininko, semiotiko, mitologijos tyrinėtojo, eseisto Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms ir Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti.

Konkurse dalyvauja Lietuvos bendrojo ugdymo suaugusiųjų švietimo įstaigų 9 – 12 (I – IV gimnazijos) klasių mokiniai. Mokiniai kuria poezijos, prozos, dramaturgijos tekstus arba esė. Darbus vertina Konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija.

Konkursas vyksta nuo 2017 m. sausio 10 d. iki kovo 10 d. 25. Informacija apie Konkursą ir nugalėtojus skelbiama iki 2017 m. kovo 10 d. svetainėse www.vsmc.lt ir www.lsmcva.lt.

Visiems konkurso dalyviams išsiunčiami elektroniniu paštu padėkos raštai, mokytojams – pažymos, nugalėtojams – diplomai.

 

NUOSTATAI