Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti IEA TIMSS ir OECD PISA tarptautinių tyrimų rezultatai švietimo bendruomenių asociacijoms

 

Parengė Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro biologijos mokytoja metodininkė Jovita Kalantienė

 

2017 m. sausio 4 d. LSMCVA atstovai Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos direktorė Birute Perveneckienė ir Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro biologijos mokytoja metodininkė Jovita Kalantienė dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame Lietuvos mokinių IEA TIMSS (2015) ir OECD PISA (2015) tarptautinių tyrimų rezultatų pristatyme ir diskusijoje, kaip gerinti mokinių pasiekimus.

Pirmoje renginio dalyje Dr. Rita Dukynaitė, IEA generalinės asamblėjos ir OECD PISA valdančiosios tarybos narė, Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja, supažindino dalyvius su Lietuvos mokinių pasiekimais tarptautiniuose IEA TIMSS ir OECD PISA tyrimuose ir jų rezultatais. Tyrimo metu gauti duomenys apie mokymosi procesą ir kultūrinę mokymosi aplinką, mokyklų ir pedagogų nuostatas suteikia galimybių analizuoti mūsų šalies švietimo rezultatus tarptautiniame kontekste.

Vėliau darbo grupėse metu buvo aptariamos tokios aktualios temos:

  • mokyklos vidaus tvarka ir mokyklos kultūra;
  • psichologiniai veiksniai ir mokinių pasiekimai;
  • ugdymo programos ir pasiekimų lygiai;
  • lytis ir mokinių pasiekimai.

Grupių darbo rezultatų pristatymo metu kilus diskusijai buvo sutarta, kad iš tikrųjų reikia numatyti ir pasiūlyti bendrus veiksmus ir strategijas, kaip gerinti mokinių pasiekimus.