Nauji metai – nauji susitikimai

 

Taip pradėjo naujuosius metus Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė 2017 m. sausio 4 d. organizuodama bendradarbiavimo seminarą „Mokytojų profesionalumas naudojant aktyvaus mokymo metodus ir poveikis stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją“.

Pasidalinti gerąja patirtimi ir pasimokyti vieni iš kitų į gimnaziją atvyko kolegos iš Kauno suaugusiųjų mokymo centro, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo centro, Vilniaus „Židinio“ ir „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijų.

Seminaro metu kėlėme tokius uždavinius:

  • sudaryti galimybę andragogams keistis gerąja patirtimi;
  • padėti tobulinti ugdymo turinio planavimą ir organizavimą;
  • aptarti, kaip andragogų naudojami inovatyvūs ir aktyvūs mokymo metodai padeda besimokantiems suaugusiems įveikti mokymosi spragas;
  • mokytis vieni iš kitų kelti mokinių mokymosi motyvaciją;
  • tobulinti pažangos ir pasiekimų vertinimo praktinius įgūdžius.

Sveikinimo žodį tarė ir seminarą moderavo Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro direktorė Natalja Kimso. Dalyviai iš kiekvienos švietimo institucijos pristatė pranešimus aktualiomis temomis.

Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus vedėjas Edvinas Šimulynas pristatė gimnazijoje įdiegtą mokinio individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistemą, muzikos ir etninės kultūros mokytoja metodininkė Loreta Lichtarovičienė kalbėjo apie taikomus metodus, padedančius gerinti gimnazijos lankomumą.

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo centro metodinės tarybos pirmininkė Daiva Subatavičienė pristatė organizuojamą metodinę veiklą, kuri skatina bendruomenę kartu siekti sėkmingos mokyklos vardo.

Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Račaitienė kalbėjo apie mokytojo vaidmenį stiprinant mokinių motyvaciją užsienio kalbos pamokose.

Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Markevičienė pasidalijo patirtimi, kaip organizuoti kitokią pamoką, o etikos mokytoja metodininkė, muzikos vyresnioji mokytoja Jolita Rancovienė kalbėjo apie konferencijų reikšmę.

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro matematikos vyresnioji mokytoja, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jelena Aleknienė pristatė ugdymo procese naudojamus IKT įrankius, be kurių sunku įsivaizduoti vykstant šiuolaikinę pamoką. Etikos mokytoja metodininkė, geografijos vyresnioji mokytoja Ilona Mikulėnienė kalbėjo apie mokytojo profesionalumą, aptarė, kokiomis savybėmis jis turi pasižymėti.

Per pertraukas, besitęsiant seminare prasidėjusioms diskusijoms, svečiai buvo pakviesti susipažinti su Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro edukacinėmis erdvėmis. Susitikimo pabaigoje numatėme tolesnio bendradarbiavimo gaires.

 

Tiksliųjų, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja Jolanta Paškevičienė

20170104_123802-1