Įgyvendinama neformaliojo ugdymo programą „Suaugusiųjų švietimo proveržio galimybės“.

Parengė Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Račaitienė

Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija įgyvendina neformaliojo ugdymo programą „Suaugusiųjų švietimo proveržio galimybės“ palankiai įvertinta suaugusiųjų neformaliojo ugdymo programų konkurse organizuotame LR Švietimo ir mokslo ministerijos.  Šią programą parengė ir mokymus veda Kauno technologijos universiteto profesorė habilituota dr. Palmira Jucevičienė. Programa orientuota į švietimo įstaigų vadovų, darbo organizacijų žmogiškųjų išteklių skyrių vadovų, andragogų tikslinę grupę. Projektu siekiama padėti ugdyti švietimo įstaigų vadovų naujas vadybos ir edukacines kompetencijas reikalingas profesinės veiklos tobulinimui. Pagrindinis dėmesys skiriamas esminių naujų žmogiškųjų išteklių vadybos ir vystymo žinių gilinimui,  žinių valdymo gebėjimų ugdymui, sistemingo supratimo ir teigiamo požiūrio į nuolatinį tobulėjimą nuostatos formavimui.

Mokymai organizuojami dviem srautais apimant šias aktualias vadybines temas: personalo valdymas, asmenybės pažinimas ir šio žinojimo panaudojimas, darbuotojų mąstymo „rėmai“ – nauda ir pavojai, suaugusiųjų motyvacija tobulėjimui, daugiasluoksnio intelekto įtaka renkant tinkamus tobulėjimo metodus, kolektyvinių žinių konstravimas organizacijoje, kompetencijos portfelio kaupimas ir panaudojimo galimybės, edukacinių mokymosi aplinkų  švietimo galimybės.

Į mokymus užsiregistravę įvairių švietimo įstaigų vadovai, andragogai, darbo biržos atstovai dalyvauja 10-ties seminarų ciklo mokymuose, kurie apima teorinius ir praktinius darbus Kauno suaugusiųjų mokymo centre bei Kauno miesto senamiestyje ir jame esančiuose įvairiuose traukos objektuose, turinčiuose edukacinį potencialą.

Mokymų metu įgiję numatytas kompetencijas, mokymų dalyviai bus parengti diegti žmogiškųjų išteklių valdymo ir vystymo koncepciją savo vadovaujamose įstaigose, o taip pat kurti ir realizuoti naujas suaugusiųjų neformalaus ugdymo programas, atliepiančias darbo organizacijų ir suaugusiųjų gyvenimo šiuolaikinius poreikius.