rugsejo1

Vėl geltonas rugsėjo takelis veda tave į mokyklą.
Tegul dienos mokykloje būna šviesios ir prasmingos.
Būkite kantrūs, pasiryžę mokyti ir mokytis
Su Rugsėjo 1-ąja!

Jus sveikina LSMCVA pirmininkė Natalja Kimso.