PIAAC suaugusiųjų įgūdžių tyrimo pristatymas

LSMCVA pirmininkė Natalja Kimso

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje š. m. birželio pabaigoje vyko PIAAC suaugusiųjų įgūdžių tyrimo pristatymas. Lietuvoje suaugusiųjų įgūdžių tyrimas buvo atliekamas nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d., jame dalyvavo 16–65 metų 5 093 suaugusieji.

Šis tyrimas – tai EBPO Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų vertinimo programos (angl. OECD Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) produktas, kuris parodo suaugusiųjų įgūdžius šiose srityse:

  • raštingumas (skaitymo įgūdžiai) – gebėjimas suvokti rašytinius tekstus ir atitinkamai į juos reaguoti;
  • matematinis raštingumas (matematiniai įgūdžiai) – gebėjimas atlikti matematinius skaičiavimus ir suprasti matematines sąvokas;
  • problemų sprendimas technologijų pagalba – gebėjimas gauti, interpretuoti ir analizuoti informaciją, rastą, pertvarkytą ir perduodamą skaitmeninėje aplinkoje.

Atliekant tyrimą buvo sukaupta įvairios informacijos apie tai, kaip respondentai naudoja šiuos įgūdžius darbe ir kasdieniame gyvenime, apie jų išsilavinimą, kalbinę ir socialinę aplinką, jų dalyvavimą suaugusiųjų švietimo ir mokymo programose bei darbo rinkoje.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai:

  • Lietuvoje suaugusiesiems, palyginti su suaugusiaisiais iš EBPO tyrime dalyvavusių šalių, būdingas aukštesnis už vidutinį matematinio raštingumo ir vidutinis raštingumo lygiai;
  • Lietuva yra viena iš dviejų tyrime dalyvavusių šalių, kuriose vyrai ir moterys pasižymi panašiais raštingumo ir matematinių įgūdžių lygiais;
  • jauni suaugusieji Lietuvoje pasižymi aukštesniu raštingumo lygiu, palyginti su tyrime dalyvavusių šalių vidurkiu;
  • didelei daliai suaugusiųjų Lietuvoje būdingas žemas problemų sprendimo technologijų pagalba įgūdžių lygis;
  • Lietuva yra viena iš šalių, turinčių daugiausiai darbuotojų, kurių raštingumo lygis aukštesnis, nei reikia darbui atlikti.