Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba rinkosi į posėdį

Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų
mokymo centro direktorė Inga Jagelavičiūtė

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje, 2016 metų birželio 13 d., į posėdį susirinko Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybos nariai. Susitikimo metu aptartos šiuo metu aktualiausios suaugusiųjų švietimo naujienos. Susirinkimo dalyvius pasveikinęs Švietimo ir mokslo viceministras Dr. Rolandas Zuoza pasidžiaugė, kad pabaigti rengti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo poįstatyminiai teisės aktai, aktyvesnis tapo neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimas bei koordinatorių veikla Lietuvos savivaldybėse. Posėdžio dalyviams buvo pristatyti keli poįstatyminiai aktai: „Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika“ bei „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa“.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėjas Saulius Samulevičius pristatė neseniai pasibaigusio Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo konkurso rezultatus, kuriam pasibaigus, 36 neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms skirta apie 189 tūkst. eurų. Konkursą laimėti pavyko 8 tipų organizacijoms, tai yra viešosioms įstaigoms, universitetams, kolegijoms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, asociacijoms, Trečiojo amžiaus universitetams, suaugusiųjų mokymo centrams, bibliotekoms.

Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento, Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Dr. Dalia Šiaulytienė apibendrino suaugusiųjų švietimo koordinavimo veiklą savivaldybėse, aptardama koordinatoriams šiuo metu organizuojamus mokymus, pateikdama gerosios praktikos pavyzdžių ir įvardindama pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria koordinatoriai.

Posėdžio pabaigoje, linkėdama visiems gražios vasaros, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė, Dr. Vilija Lukošiūnienė paragino jau dabar, esant laisvai minutei, mintimis nusikelti į lapkričio mėnesį, kuomet 14 – 20 dienoms vyks 17-oji tradicinė suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“. Jos metu visi suaugusieji, tiek švietėjai, tiek besimokantieji kviečiami dalintis spalvotais atradimais apie iššūkius, su kuriais susiduria suaugusiųjų bendruomenė, mokymosi atradimus ir sėkmę, žavumą ir patrauklumą, mokymąsi kaip įvairiaspalvę šventę visose mokymosi visą gyvenimą srityse.