Gruodžio 16 dieną Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje rinkosi švietimo bendruomenių asociacijų nariai aptarti šių metų vykdytų projektų sėkmių ir iššūkių. Susitikimo pradžioje buvo pristatomi projektų konkurso rezultatai. Šiais metais buvo pateikti 27 darbai. Moderatoriai džiaugėsi, kad prisijungė dvi naujos fizikų ir logopedų asociacijos. Buvo priminta, kad pagrindinis tikslas yra sudaryti galimybes asociacijos įsijungti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų. Konkursiniai darbai buvo suskirstyti į sritis: IKT priemonių taikymo; vertinimo metodinės medžiagos kūrimo; metodinių patarimų ir rekomendacijų rengimo; gerosios patirties sisteminimo ir kaupimo skaitmenoje; metodinės medžiagos ir priemonių parengimo ir išleidimo. Susitikimo metu visi dalyviai buvo suskirstyti i grupes ir jose aptarė kuri veikla pavyko geriausia, ką reikėtų keisti konkurse, kad asociacija taptų stipresnė, kokią naudą gavo mokiniai įgyvendinus projektą. Po diskusijų visos grupės kalbėjo, kad visos veiklos buvo svarbios, nes leido burtis, dalintis patirtimi, įtraukti naujų narių į asociacijos veiklą. Kartu buvo patobulintos mokytojų kompetencijos, pirmą kartą dalyvavę mokytojai įgijo daug patirties, pasijuto svarbūs. Visi dalyvavę jau turi idėjų kitiems metams, kai kurios asociacijos ketina jungtis ir veiklas organizuoti kartu.