Suaugusiųjų švietėjams turėtų būti sudarytos sąlygos teikti neformaliojo švietimo paslaugas

 LSMCVA valdybos narė, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktorė Inga Jagelavičiūtė

 

Norėdami organizuoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo mokymus šiuo metu susiduriame su technine kliūtimi Mokinių registre, kuriame nėra funkcijos, leidžiančios sudaryti asmenų, pageidaujančių mokytis tik pagal neformaliojo švietimo programas, grupių.

Visi žinome, kad pagal galiojančius teisės aktus asmenys, pageidaujantys mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas turi būti oficialiai registruojami ugdymo įstaigoje, pasirašant mokymosi sutartį, formuojant mokinio bylą, suteikiant asmens bylos numerį. Teisės aktų nustatyta tvarka sutarties bei asmens bylos numeriai gali būti suteikti tik įregistravus mokinį Mokinių registre. Tačiau šiuo metu Mokinių registre nėra galimybių formuoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo grupių, į kurias suaugusiųjų ugdymo įstaigos, vykdančios mokymus pagal suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas, galėtų registruoti mokinius, neregistruodamos jų į bendrojo ugdymo klases, kadangi yra suaugusiųjų, kurie pageidauja mokytis tik neformaliojo švietimo programų ir už mokymąsi susimoka savo lėšomis, įstaigų steigėjų numatyta tvarka.

Jau šiais metais, LSMCVA duomenimis, Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės ir Panevėžio bendrojo lavinimo suaugusiųjų ugdymo įstaigos pageidauja pradėti vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. Pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas turėtų mokytis ir pabėgėliai atvykę į Lietuvos Respubliką gyventi.

Norėdami būti realiai naudingi artimiausiai aplinkai bei užtikrinti suaugusiems galimybę mokytis visą gyvenimą ir tobulėti įgyjant naujų ar tobulinant turimas kompetencijas, 2015 metų gruodžio 3 dieną kreipėmės į Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybą, Švietimo ir mokslo ministeriją bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą prašydami sudaryti galimybę Mokinių registre formuoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo grupes, kuriose įregistruoti dalyviai už mokymąsi susimoka savo lėšomis.

Problema buvo pristatyta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybos posėdyje, raštas pateiktas švietimo ir mokslo ministerijai ir KPMPC. Asociacija tikisi, kad ši suaugusiųjų švietėjų problema bus išgirsta ir visi, ketinantys teikti neformaliojo švietimo paslaugas galės netrukdomi įgyvendinti savo planus.