Stažuotė Osle (Norvegijos Karalystė)

Parengė: projekto koordinatorė Danutė Pirtinienė, ekspertės Jelena Aleknienė ir Vilma Račaitienė

Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos atstovai  kartu su Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto tarptautinio projekto „Norvegijos ir Lietuvos institucijų bendradarbiavimo skatinimas, kuriant masinių atvirų internetinių kursų kūrimo ir teikimo suaugusiems strategiją bei metodinius nurodymus“ partneriais Nacionaline distancinio mokymo asociacija 2015 m. lapkričio 17-21 dienomis dalyvavo stažuotėje Osle (Norvegijos Karalystė).  Tobulinti kompetencijų naujų mokymo metodų taikymo suaugusiųjų švietimo srityje į Norvegiją vyko Lietuvos partnerių institucijų atstovų jungtinė komanda, stažuotę organizavo projekto partneriai   Lankstaus švietimo asociacija Norvegijoje (Flexible Education Norway).

Stažuotės tikslas – didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas naujų mokymo metodų taikymo srityje.  Mokymų metu Norvegijos bei Lietuvos partneriai pasidalino gerąja patirtimi bei patobulino kompetencijas masinių atvirų internetinių kursų (MAIK) kūrimo ir teikimo  srityje.

Kauno technologijos universiteto informatikos fakultetas kartu su Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija, Nacionaline distancinio mokymo asociacija bei Lankstaus švietimo asociacija Norvegijoje (Flexible Education Norway) įgyvendindami  projekto veiklas siekia gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis suaugusiųjų švietimo srityje tarp švietimo darbuotojų ir švietimo teikėjų, stiprinti jų gebėjimus, plėtoti pedagoginio ir vadybinio personalo kompetencijas, organizuoti suaugusiųjų mokymą modernizuojant mokymo (mokymosi) metodus.

Siekiamas tarptautinio projekto veiklų įgyvendinimo rezultatas – sukurta MAIK rengimo ir teikimo strategija bei metodinės rekomendacijos. Šie dokumentai padėtų Lietuvos švietimo atstovams planuojantiems rengti ir teikti MAIK didinant mokymosi institucijos populiarumą ir užtikrinant mokytojams būtinų kvalifikacijų įgyjimą.