Konferencija „Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje“

LSMCVA pirmininkė Natalja Kimso

UPC kartu su Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija š. m. birželio 12 organizavo projekto „Suaugusiųjų sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ viešinimo konferenciją. Viešbutyje „Panorama“ rinkosi suaugusiųjų mokymo ir jaunimo centrų vadovai ir andragogai, švietimo centrų, Trečiojo amžiaus universiteto atstovai.

Konferenciją atidarė ir įžanginį žodį tarė LR ŠMM Neformaliojo švietimo skyriaus vyr. specialistas atliekantis vedėjo funkcijas Algimantas Šimaitis. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo siekinius pristatė KPMPC direktorius Dr. Tadas Tamošiūnas, atkreipdamas dėmesį, jog nuo 2015 m. sausio 1d. įsigaliojo LR Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo nauja redakcija. Įgyvendinant šį įstatymą siekiama koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą savivaldybėse, numatyta tvirtinti veiksmų planus. Kiti konferencijos pranešėjai – Dr. Albinas Kalvaitis, Dr. Edita Trečiokienė, Saulius Samulevičius, Asta Mockutė pristatė naujas neformaliojo suaugusiųjų švietimo galimybes, planuojamą ES ir nacionalinę paramą suaugusiųjų švietimui, bendravimo ir bendradarbiavimo iniciatyvas.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra tai viena svarbių suaugusiųjų švietimo institucijų veiklų bei galimybė tapti daugiafunkcinėmis ir naudingomis artimiausiai aplinkai.