Bendradarbiavimas su LŠPS. Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Vilimienė