LSMCVA

Lietuvos Suaugusiųjų Mokymo Centrų Vadovų Asociacija

Mėnuo: birželio 2017

2017-06-01

Bendradarbiavimas su LŠPS. Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Vilimienė

2017-06-01

Kūrybiškumo ugdymas