LSMCVA

Lietuvos Suaugusiųjų Mokymo Centrų Vadovų Asociacija

Metai: 2017 (puslapis 2 iš 5)

2017-06-01

Bendradarbiavimas su LŠPS. Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Vilimienė

2017-06-01

Kūrybiškumo ugdymas

2017-05-18

Ataskaitinis rinkiminis asociacijos narių susirinkimas ir metodinė konferencija

2017-05-17

„Tautinis kostiumas – protėvių grožio sampratos atspindys“ Konkurso rezultatai

Erasmus+ KA2 tarptautiniai mokymai – keitimosi gerąja patirtimi šaltinis

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC) 2016-2018 m. m. įgyvendina Erasmus + KA2 projektą „Informacija ir švietimo medžiaga pabėgėliams ir imigrantams“ (koordinatoriai – Ispanija (CEPA Aril), partneriai: Italija (CPIA BRESCIA), Latvija (EVA93) ir Lietuva (VSMC)). Projekto tikslas – keistis gerąja patirtimi, parengti praktinę informaciją ir vaizdinę mokomąją medžiagą, siekti pabėgėlių ir imigrantų veiksmingos integracijos į socialinį, […]

Senesnis įrašas Naujesni įrašai