LSMCVA

Lietuvos Suaugusiųjų Mokymo Centrų Vadovų Asociacija

Data: birželio 12, 2016

2016-06-10

ADULT EDUCATION PARADIGM: CONTEXTUALITY, CHALLENGES AND ACTUALITIES

2016-06-10

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PARADIGMA: KONTEKSTUALUMAS, IŠŠŪKIAI IR AKTUALIJOS