LSMCVA

Lietuvos Suaugusiųjų Mokymo Centrų Vadovų Asociacija

Mėnuo: vasario 2016

Vasario 16-oji

„Čia mano namai – čia gera visiems!“

Kvietimas

Kviečiame dalyvauti šalies konkurse „Kuriu, vadinasi, esu“

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras kartu su partneriais, Mykolo Romerio universiteto Filosofijos ir humanistikos institutu ir Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija tęsia 2014 m. pradėtą šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursą „Kuriu, vadinasi, esu“. Konkurso tikslas – skatinti kultūros vertybių pažinimą bei jų kūrybišką įprasminimą, skleisti mokymosi visą gyvenimą idėją bei mažinti socialinę atskirtį. Kiekvienais […]

2016-02-01

Svečiai iš Kroatijos domėjosi suaugusiųjų mokymo patirtimi Vilniaus mieste