LSMCVA

Lietuvos Suaugusiųjų Mokymo Centrų Vadovų Asociacija

Mėnuo: kovo 2015 (puslapis 1 iš 2)

2015-03-27 d.

LSMCVA  reiškia nuoširdžią užuojautą Švenčionėlių 2-osios vidurinės mokyklos kolektyvui, Zitos Činčikienės artimiesiems ir visiems ją pažinojusiems.

2015-03-26 d.

II Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Šiuolaikinių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo įtaka ugdymo kokybei“

2015-03-24 d.

Mokinių konferencija Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų vidurinėje mokykloje

2015-03-18 d.

„Kuriu, vadinasi, esu“

2015-03-17 d.

Pasitarimas LR ŠMM dėl elektroninių dienynų naudojimo

Senesnis įrašas