Mokykloje lapkričio mėnesį vyko vidurinio ugdymo programos akreditacijos procesas.