LSMCVA

Lietuvos Suaugusiųjų Mokymo Centrų Vadovų Asociacija

Mėnuo: kovo 2014

2014-03-27 d.

Partnerių susitikimas Vilniuje

2014-03-25 d.

Šalies suaugusiųjų ugdymo institucijų konferenciją “Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas bei įsivertinimas ugdymo procese”

2014-03-19 d.

Kvalifikacijos kėlimo seminaras „Šiuolaikinės suaugusiųjų švietimo vadybos tendencijos“

2014-03-11 d.

Kovo 11-tosios sveikinimas