LSMCVA

Lietuvos Suaugusiųjų Mokymo Centrų Vadovų Asociacija

Mėnuo: lapkričio 2013

2013-11-20 d.

Visuotinis LSMCVA narių ataskaitinis susirinkimas

2013-11-14 d.

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro 20-mečio šventė

2013-11-12 d.

Jonavos SŠC veiklos pristatymas Ugdymo plėtotės centre

2013 m. rugsėjo mėn.

Neformali veikla

2013 m. spalio mėn.

Neformali veikla