LSMCVA

Lietuvos Suaugusiųjų Mokymo Centrų Vadovų Asociacija

2017-10-04

Mokytojų dienos sveikinimas

2017-08-30

Rugsėjo 1-oji

2017-06-01

Bendradarbiavimas su LŠPS. Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sandra Vilimienė

2017-06-01

Kūrybiškumo ugdymas

2017-05-18

Ataskaitinis rinkiminis asociacijos narių susirinkimas ir metodinė konferencija

« Senesni įrašai